LASA-weetjes

 • foto: Freestocks.org on Unsplash

  Landurig medicijngebruik

  Veel ouderen gebruiken meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd. Het is bekend dat veel geneesmiddelen die ouderen gebruiken het geheugen en lichamelijk functioneren kunnen verslechteren. Het gaat om de zogenaamde ‘anticholinerge’ of ‘sedatieve’ medicijnen. Tot nu toe is er vooral onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van kortdurend gebruik van deze geneesmiddelen. Mogelijke effecten bij langdurig gebruik zijn minder bestudeerd. Daarom onderzochten onderzoekers van de Vrije Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen of mensen die deze geneesmiddelen gedurende een periode van 20 jaar gebruikten een slechter geheugen hadden en minder goed lichamelijk functioneerden dan ouderen die deze geneesmiddelen niet gebruikten.

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • foto: Majogé van Vliet

  Vaker korte ziekenhuisopname, kans op mobiliteitsverlies onveranderd

  Ouderen die eind jaren 2000 kort in het ziekenhuis lagen, hadden dezelfde kans om blijvend achteruit te gaan in hun mobiliteit als ouderen die aan het eind van de jaren ’90 kort in het ziekenhuis opgenomen werden. Dit resultaat uit LASA-onderzoek gaat in tegen de verwachting dat ouderen in Nederland vaker mobiliteitsverlies ervaren als gevolg van steeds korter wordende ziekenhuisopnamen. Twintig jaar geleden was de gemiddelde opnameduur van ouderen namelijk acht dagen, terwijl dat een decennium later slechts vier dagen was.

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • foto: Cristian Newman/Unsplash

  Pijn, angst en depressie bij ouderen met gewrichtsslijtage

  Ouderen tussen de 74 en 85 jaar met gewrichtsslijtage (artrose) die meer pijn aangeven dan anderen, hebben meer last van angst- en depressieve symptomen. Maar als hun pijn niet altijd even hevig is, ervaren deze ouderen minder symptomen van angst en depressie dan de ouderen met constante pijn. Dit blijkt uit EPOSA, een Europees onderzoeksproject naar artrose, waar LASA-wetenschappers aan meewerken. De resultaten benadrukken het belang van pijnmetingen op meerdere tijdstippen bij ouderen met artrose.


  Lees verder

  Download de Weetjeswaaier
 • foto: Igor Ovsyannykov/Unsplash

  Verband vitamine K en lichamelijke functies bij ouderen

  Vitamine K komt voor in groene bladgroente en in zuivelproducten zoals melk, kaas en kwark. Aan pasgeborenen wordt vitamine K gegeven voor een goede bloedstolling. Naast effecten op bloedstolling kan vitamine K ook lichamelijke functies, zoals kracht in de handen, bij Nederlandse ouderen beïnvloeden. Dit blijkt uit onderzoek met gegevens van LASA.


  Lees verder

  Download de Weetjeswaaier
 • foto: shutterstock

  ‘Jongere ouderen’ vaker ernstig depressief

  In 2012 waren bijna twee keer zoveel Nederlanders tussen de 55 en 64 jaar depressief dan twintig jaar daarvoor, in 1992. De onderzoekers van ouderenstudie LASA vonden een duidelijk verband tussen deze toename van depressies en een verslechtering van de lichamelijke gezondheid van de onderzochte groepen mensen.


  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • foto: shutterstock

  Verband luchtvervuiling en lichamelijk functioneren

  Is er een verband tussen luchtvervuiling en het lichamelijk functioneren van Nederlandse ouderen? Het antwoord is ‘ja, ouderen die op hun woonadres blootgesteld worden aan meer luchtvervuiling functioneren lichamelijk minder goed dan ouderen die op een ‘schoner’ adres wonen.’ Om de vraag te beantwoorden bekeken LASA-onderzoekers, in samenwerking met wetenschappers van het IRAS instituut in Utrecht, gegevens van 1.762 ouderen uit het LASA-onderzoek.


  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 •  

  Vertraagt muziek maken cognitieve veroudering?

  Naarmate we ouder worden, worden onze hersenen ook ouder, en neemt het hersenvolume af.  Deze afname in hersenvolume leidt tot achteruitgang van bepaalde cognitieve vaardigheden, zoals snelheid van informatieverwerking, het overzien van complexe situaties en het geheugen. Dit wordt cognitieve veroudering genoemd. Hoewel iedereen met cognitieve veroudering te maken krijgt, bestaan daarin grote verschillen tussen mensen. De vraag is welke factoren deze grote verschillen tussen mensen verklaren. In LASA hebben we recent onderzocht of muziek maken daar een invloed op heeft.

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 •  

  Leefstijl en de achteruitgang van het geheugen

  Als we ouder worden gaan een aantal cognitieve functies, waaronder het geheugen een beetje achteruit. Dat gebeurt bij iedereen, alleen gaat dat bij de ene mens sneller dan bij de andere. Ook  de mate waarin iemand geheugenproblemen ervaart verschilt sterk tussen mensen. Dat roept de vraag is of we deze achteruitgang kunnen beïnvloeden. Een van de factoren die cognitieve veroudering kan beïnvloeden is leefstijl. Daarom hebben we in LASA bij ruim 1900 55-plussers onderzocht of lichamelijke beweging, roken, alcoholgebruik, slaap en sociale activiteiten van invloed zijn op de achteruitgang van het geheugen over een periode van 14 jaar.

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • foto:Leo Stokx

  Turkse migranten met lage loopsnelheid hebben vaker fysieke gezondheidsproblemen

  Uit onderzoek blijkt dat Turkse en Marokkaanse migrantenouderen vaak meer fysieke gezondheidsproblemen hebben dan niet-migrantenouderen. Loopsnelheid wordt vaak als indicator gezien voor het ontwikkelen van fysieke gezondheidsproblemen bij ouderen. We kijken in dit onderzoek naar de mate waarin loopsnelheid fysieke gezondheidsproblemen kan voorspellen bij migranten en niet-migrantenouderen. Daarnaast willen we weten of er factoren zijn die gezondheidsproblemen kunnen helpen voorkomen.


  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • foto: shutterstock

  Verbondenheid beschermt oudere migranten tegen ernstige eenzaamheid

  Van de 55-66 jarige Turkse en Marokkaanse LASA-respondenten is respectievelijk 54% en 58% eenzaam, tegenover 21% van de Nederlandse LASA-respondenten. Dat Turken en Marokkanen vaker eenzaam zijn dan Nederlanders is niet zo opmerkelijk gezien hun ongunstige positie bij bekende risicofactoren voor eenzaamheid. Maar wat werkt nu beschermend tegen eenzaamheid?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 •  

  Optimale spiegels van vitamine D en vitamine K kunnen hoge bloeddruk voorkomen

  Hoge bloeddruk komt in Nederland veel voor onder ouderen. Hoge bloeddruk ook wel hypertensie genoemd staat bekend als “silent killer” omdat veel mensen weinig tot geen klachten ervaren. Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaataandoeningen. De continue druk op de bloedvaten kan ook schade aanrichten aan andere organen zoals de ogen en nieren. Het is daarom erg belangrijk om hoge bloedruk tijdig op te sporen en te behandelen.

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • afbeelding: Isabelle Hörl

  Depressie en eenzaamheidsgevoelens vergroten kans op vroegtijdig overlijden bij mannen

  Depressie en eenzaamheid komen vaak voor onder ouderen. Hoe hangen deze factoren onderling samen? Met welke andere factoren, zoals angst en sociale isolatie, hangen ze nog meer samen? En welk effect hebben deze factoren op ernstige ziekten zoals dementie en vroegtijdig overlijden van ouderen? Recent epidemiologisch onderzoek brengt de samenhang in kaart.

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Hoge werkbelasting werkt door na pensionering

   

  Hoge werkbelasting beïnvloedt gezondheid tot na pensionering

  Nederlandse werknemers moeten langer doorwerken. Welke consequenties heeft dat voor hun gezondheid? Zijn de beoogde besparing op de pensioenkosten reëel, of worden ze teniet gedaan door eventuele hogere zorgkosten?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Pijn en depressie

   

  Wat is het verband tussen pijn en depressie?

  Veel ouderen met depressieve klachten hebben tevens chronische pijnklachten. Of worden ze depressief omdat ze altijd pijn hebben?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Starten en stoppen internetgebruik door ouderen

   

  Wat maakt dat ouderen beginnen en stoppen met internetgebruik?

  Internetgebruik  wordt beschouwd  als een belangrijk middel  om het gezond en actief ouder worden te bevorderen.  Zweden en Nederland zijn twee landen met het hoogste aandeel oudere internetgebruikers van Europa. Doel van deze studie was: wat zijn factoren die  het begin en einde van internetgebruik door ouderen kunnen voorspellen? Hierbij enige resultaten.

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Oudere sporter voelt zich minder eenzaam

  foto: Davide Cantelli

  Oudere sporter voelt zich minder eenzaam

  Sporten is gezond voor lijf en leden en voor veel mensen de smeerolie in hun sociale leven. Hoe zit dat bij ouderen? Verdrijft sport de eenzaamheid?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Trends formele en informele zorg

   

  Trends in gebruik van formele en informele thuiszorg

  In het huidige zorgbeleid is er minder professionele thuiszorg. Ook wordt verwacht dat burgers meer voor elkaar zullen zorgen. Zal vermindering van aanbod van professionele zorg leiden tot meer informele zorg?

  Lees_verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Vitamine D belangrijk voor botten en fysieke gezondheid

   

  Vitamine D belangrijk voor botten en fysiek functioneren

  Vitamine D-tekort komt veel voor onder ouderen. Dat vitamine D belangrijk is voor de botten is al langer bekend. Maar wist u dat ouderen met hogere vitamine D-waardes ook beter fysiek functioneren?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Sociaal netwerk ouderen verandert

    

  Sociaal netwerk ouderen verandert

  Met het klimmen der jaren wordt het sociale netwerk van veel ouderen kleiner. De familie blijft meestal belangrijk, terwijl de rol van vrienden en bekenden afneemt. Tegelijkertijd verandert de samenleving en neemt de individualisering toe. Wat betekent dit voor het sociale netwerk van recente generaties ouderen?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Langer doorwerken met chronische ziekte

   

  Langer doorwerken met chronische ziekte

  De Nederlandse overheid voert een actief beleid om werknemers te stimuleren om langer door te werken. Mogelijkheden tot vervroegd uittreden zijn afgeschaft en de pensioenleeftijd is geleidelijk verhoogd. Wat betekent dit voor mensen met een chronische ziekte?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier
 • Sociale betrokkenheid jonge ouderen

   

  Jonge ouderen zijn actief bij de samenleving betrokken

  In de huidige samenleving wordt onderlinge steun steeds belangrijker. Wat betekent dit voor de sociale betrokkenheid van de huidige generatie 60- tot 75-jarigen? Zet de huidige generatie jonge ouderen zich meer in voor de maatschappij dan voorheen?

  Lees verder
  Download de Weetjeswaaier