Trends in thuiszorg

Trends in gebruik van formele en informele thuiszorg

Geplaatst op 6 oktober 2016

Zal vermindering van aanbod van professionele zorg leiden tot meer informele thuiszorg?

In het huidige zorgbeleid is er minder professionele zorg aan huis. Ook wordt verwacht dat burgers meer voor elkaar zullen zorgen (mantelzorg). Om te bezien of minder professionele zorg inderdaad zal leiden tot meer informele thuiszorg, is onderzocht hoe deze verhouding er in de afgelopen twintig jaar uitzag.

Opvallende resultaten
Gegevens over zorggebruik door thuiswonende 65-85-jarigen in de periode 1992-2012 lieten twee  opvallende zaken zien: 1) Informeel zorggebruik nam sterk af terwijl formeel zorg gebruik licht toenam. 2) Er was in het begin van de jaren negentig meer sprake van substitutie  tussen deze twee vormen van zorggebruik dan in latere jaren. Dit betekent dat ouderen steeds meer een combinatie van zorgvormen gebruiken en minder vaak alleen de ene of de andere vorm van zorg.  In het nieuwe beleid zal schaarser wordende formele zorg nog vooral ingezet moeten worden bij ouderen waar informele zorg ontbreekt.  

Swinkels, J.C., Suanet, B.A., Deeg, D.J.H., Broese van Groenou, M.I. (2016). Trends in the informal and formal home-care use of older adults in the Netherlands between 1992 and 2012.Ageing & Society, 1-21. Link naar artikel

Terug naar de Weetjes

Meer weten over de LASA-weetjes waaier? Download de PDF hier of vraag deze gratis aan via lasa@vumc.nl�(zolang de voorraad strekt).