Sociaal netwerk ouderen

LASA-weetje: Sociaal netwerk van ouderen verandert

Geplaatst op 7 juli 2016

Sociaal netwerk van ouderen verandert

Met het klimmen der jaren wordt het sociale netwerk van veel ouderen kleiner. De familie blijft meestal belangrijk, terwijl de rol van vrienden en bekenden afneemt. Tegelijkertijd verandert de samenleving en neemt de individualisering toe. Wat betekent dit voor het sociale netwerk van recente generaties ouderen?

1923

LASA-gegevens laten een bijzondere ontwikkeling zien: ouderen geboren voor 1923 hebben minder contacten met niet-familieleden dan generaties die na 1923 geboren zijn. In vergelijking hebben de jongere generaties gemiddeld een hoger opleidingsniveau, functioneren ze cognitief beter en beschikken ze over een meer divers netwerk, buiten de familiekring. De resultaten wijzen erop dat dit zo zal blijven. De grote vraag is of dit netwerk van vrienden, buren en bekenden daadwerkelijk die zorg kan en wil verlenen die onze huidige regering voor ogen staat.

Suanet, B.A., Van Tilburg, T.G., Broese van Groenou, M.I. (2013). Nonkin in older adults’ personal networks: more important among later cohorts? Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 68, 4, 633–643. Link naar artikel

Terug naar de Weetjes