Langer doorwerken met chronische ziekte

LASA-weetjes waaier: Langer doorwerken met chronische ziekte

Geplaatst op 19 mei 2016

Langer doorwerken met chronische ziekte
De Nederlandse overheid voert een actief beleid om werknemers te stimuleren om langer door te werken. Mogelijkheden tot vervroegd uittreden zijn afgeschaft en de pensioenleeftijd is geleidelijk verhoogd. Wat betekent dit voor mensen met een chronische ziekte?

Onderzoek bij LASA
Op basis van LASA-gegevens onderzochten we in hoeverre oudere werknemers daadwerkelijk lichamelijk en psychisch in staat zijn om langer door te werken. Opvallend detail: 60% van de 55- tot 64-jarige betaalde krachten heeft minimaal één chronische ziekte. Reuma, hartziekten en CARA komen het meest voor.

Ook andere factoren in het spel
Er bleken verschillende redenen om eerder te stoppen met werken. Voor chronisch zieke, maar niet voor gezonde, werknemers zijn vooral gebrek aan autonomie in de organisatie van het werk en gebrek aan steun van leiding-gevenden en collega’s van doorslaggevend belang. Meer variatie, een aangepast werk-tempo en hulp van de directe werkomgeving maken het mogelijk om langer door te werken.

Bron: Boot CRL, Deeg DJH, Abma T, Rijs KJ, van der Pas S, van Tilburg TG, van der Beek AJ. Predictors of having paid work in older workers with and without chronic disease: A 3-year prospective cohort study. Journal of Occupational Rehabilitation 2014; 24(3): 563-572. Link naar artikel