Veerkracht

Veerkrachtig oud worden

Geplaatst op 29 mei 2018

Veerkrachtig oud worden

Hoe lukt het Turkse en Marokkaanse migranten van de eerste generatie om op een veerkrachtige manier oud te worden in Nederland? Die vraag beantwoordt LASA-onderzoeker Silvia Klokgieters tijdens de conferentie ‘Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam’ op dinsdag 29 meii. Zij doet een kwalitatieve studie binnen LASA ouderenonderzoek naar dit onderwerp.  Een van haar bevindingen is dat veerkracht bij migranten zich kenmerkt door het gevoel tussen verschillende culturen in te staan, maar dat zij desondanks in staat zijn om financiële, sociale, en spirituele hulpbronnen te gebruiken om hiermee om te gaan.

3 V's
Bianca Suanet, ook als wetenschapper verbonden aan LASA, sprak over de 3 V’s die van belang zijn ter voorkoming van sociale kwetsbaarheid bij ouderen: Voorbereiden, Verbinden en Volhouden. Hierbij gaat het om de verschillende stadia die ouderen op sociaal gebied doormaken bij veranderingen in hun sociale netwerk, eenzaamheid en (informele) zorg. Hoe kun je sociaal veerkrachtig blijven, en welke obstakels en uitdagingen kunnen op je pad komen? De stadia zijn grofweg: als jonge oudere – de derde levensfase – is het belangrijk een goed netwerk op te bouwen: voorbereiden; als oudere in de vierde levensfase is het zaak verbinding te houden om eenzaamheid te voorkomen, en, als men echt zorg nodig heeft, blijven volhouden.

Voor de onderzoeken van Klokgieters en Suanet is gebruik gemaakt van de gegevens uit LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam).

www.lasa-vu.nl.

 

Terug naar Nieuws