Ouderen in Nederland

Meer over LASA

Bevolkingsonderzoek ouderen in Nederland


De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) aan de Vrije Universiteit en VU medisch centrum is in 1991 in het leven geroepen door het Ministerie van VWS om determinanten en gevolgen van veroudering vast te leggen en te bestuderen. LASA gaat over:


Binnen LASA wordt de samenhang van deze levensaspecten en van de veranderingen die in de loop der tijd optreden onderzocht.

Plaatsen in Nederland
  • Longitudinaal onderzoek
  • Multidisciplinaire benadering
  • Steekproef in 3 regio's
  • Leeftijd respondenten 55- 85
  • N (cohort 1) = 3107 (1992),
    N (cohort 2) = 1002 (2002),
    N (cohort 3) = 1023 (2012)
  • Ruim 10.000 variabelen

Metingen
Elke drie jaar worden steeds dezelfde personen onderzocht. De eerste meting vond plaats in 1992-1993, de tweede in 1995-1996, de derde in 1998-1999, de vierde in 2001-2002, de vijfde in 2005-2006, de zesde meting in 2008-2009, de zevende in 2011-2012, de achtste meting in 2015-2016, de negende in 2018-1019. De leeftijd van de eerste groep (cohort 1) respondenten is inmiddels verschoven naar boven de 80 jaar. Om de uitval (bijv. door ziekte of sterfte) op te vangen wordt elke 10 jaar een nieuw cohort toegevoegd aan de bestaande groep respondenten. In 2002 en 2012 zijn cohort 2 resp. 3 toegevoegd met respondenten van 55-65 jaar. Daardoor is het ook mogelijk om gegevens over generatieverschillen te onderzoeken (bijvoorbeeld tussen 1992 en 2012). Voor een overzichtstabel zie de Engelstalige pagina.

Analyses en resultaten
In wetenschappelijke artikelen, proefschriften, oraties, publiekspublicaties, lezingen en werkconferenties voor:

Kennis is beschikbaar voor
Andere onderzoeksgroepen, beleidsmakers, adviesraden, koepels, zorginstellingen, ziektekostenverzekeraars etc.

LASA video

Op de Engelstalige homepage kunt naar de LASA video kijken.