Ouderen in Nederland

Meer over LASA

Bevolkingsonderzoek ouderen in Nederland


De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) aan de Vrije Universiteit en VU medisch centrum is in 1991 in het leven geroepen door het Ministerie van VWS om determinanten en gevolgen van veroudering vast te leggen en te bestuderen. LASA gaat over:


Binnen LASA wordt de samenhang van deze levensaspecten en van de veranderingen die in de loop der tijd optreden onderzocht.

Plaatsen in Nederland
  • Longitudinaal onderzoek
  • Multidisciplinaire benadering
  • Steekproef in 3 regio's
  • Leeftijd respondenten 55- 85
  • N = 3.107 (1992) en N=1.002 (2002)
  • Ruim 10.000 variabelen

Metingen
Elke drie jaar worden steeds dezelfde personen onderzocht. De eerste meting vond plaats in 1992, de tweede in 1995-1996, de derde in 1998-1999 en de vierde in 2001-2002, de vijfde in 2005-2006 en de zesde meting heeft plaatsgevonden in 2008-2009. De leeftijd van de respondenten is inmiddels verschoven naar 65-95 jaar. Een in 2002 toegevoegd cohort van 55-65 jaar zal gegevens opleveren over generatieverschillen.

Analyses en resultaten
In wetenschappelijke artikelen, proefschriften, oraties, publiekspublicaties, lezingen en werkconferenties voor:

Kennis is beschikbaar voor
Andere onderzoeksgroepen, beleidsmakers, adviesraden, koepels, zorginstellingen, ziektekostenverzekeraars etc.

laatst bijgewerkt: juni 2009

Bekijk de LASA film

More information in English